Miễn Trừ Trách Nhiệm

Tất cả nội dung trên huynhtrung.com đều miễn phí đối với người dùng. Đây là những chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, … được đúc kết trong quá trình làm việc, …

Nội dung trên huynhtrung.com chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn cần cân nhắc trước khi làm theo các hướng dẫn trên huynhtrung.com. Bởi tất cả những vấn đề hư hại, hỏng hóc phát sinh có liên quan nếu có tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm mà là do bạn tự lựa chọn.Bạn nên thử nghiệm ở local và thực hiện sao lưu (nếu có thể) trước khi thực hành theo.

Thân ái,