Thanh Toán

Các bạn có thể thanh toán qua những hình thức sau:

VietComBank. STK: 9987954954.

Tên Tài Khoản: HUỲNH TRẦN NAM TRUNG.

MB Bank. STK: 0987954954.