Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với Huỳnh Trung’s Blog.

Huỳnh Trung’s Blog là blog cá nhân chia sẻ kinh nghiệm thủ thuật wordpress và các chủ đề liên quan. Mọi người có thể tự do để lại những ý kiến tích cực cũng như góp ý về bài viết.

Để tạo ra một sân chơi lành mạnh. Chúng tôi có một vài qui định mà bạn cần tuân thủ.

Ai có thể sử dụng?

Tất cả mọi người đều có thể sử dụng trang web này. Không loại trừ bất cứ ai. Tuy nhiên bạn cần ý thức được hành động của mình trên trang web vì chúng tôi sẽ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, sự cố liên quan. Đây là sự lựa chọn của bạn, chúng tôi không ép buộc.

Bình luận

Bạn có thể để lại ý kiến cá nhân, đóng góp nội dung cho bài viết, … Chúng tôi hoan nghênh điều đó. Tuy nhiên, hãy để lại những bình luận mang tính xây dựng, góp ý, sáng tạo để chúng tôi cải thiện tốt hơn.

Nghiêm cấm các từ ngữ thô tục, xúc phạm cá nhân, tổ chức trên trang web này.

Không bình luận những vấn đề không liên quan đến nội dung bài viết.

Không bình luận chủ đề tôn giáo, chính trị, phân biệt chủng tộc, vi phạm pháp luật, …

Thay đổi điều khoản

Đây chỉ là những điều khoản – chính sách tạm thời của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Bạn nên xem ngay điều khoản của chúng tôi trước khi sử dụng trang web.

KHI TRUY CẬP TRANG WEB – MẶC ĐỊNH BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN.

Nếu không đồng ý, mời bạn chấm dứt sử dụng.

Thân ái,