Bản Quyền DMCA

Tất cả nội dung trên huynhtrung.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có và mất thời gian của đôi bên, tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại huynhtrung.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Qui định chia sẻ bài viết

  1. huynhtrung.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên huynhtrung.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên, khách hàng,…
  3. Bạn được phép sử dụng lại nội dung nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu cú để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Bạn hành động sử dụng lại nội dung từ huynhtrung.com phải phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ: HuynhTrung.com

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan tổi chức nào nên việc chấp hành các qui định trên là một các tôn trọng huynhtrung.com.

Thân ái,